Αυτοκίνητα - Τέλη Κυκλοφορίας 2021

                       Πίνακες των νέων τελών κυκλοφορίας (οχήματα που ταξινομήθηκαν έως 31-10-2010)

 

Ποιους και πόσο επηρεάζουν οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας

Αντιρρυπαντικά
Oχήματα που πρωτοκυκλοφορήσαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά  αύξηση των τελών από 0,08 έως 0,32 λεπτά του ευρώ ανά γραμμάριο διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν καθώς και η μείωση του ορίου απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας κάτω από τα 90 αντί για τα 100 γραμμάρια που ισχύει σήμερα.

telikykloforias2

Για παράδειγμα, ένα ΙΧ μοντέλο του 2012 που εκπέμπει 99 γραμμάρια και απαλλασσόταν από τα τέλη κυκλοφορίας έως πέρυσι, φέτος ο ιδιοκτήτης του θα επιβαρυνθεί με 89,1 ευρώ τέλη. Επίσης, ένα ΙΧ υψηλού κυβισμού που εκπέμπει 230 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα και πέρυσι επιβαρυνόταν με 644 ευρώ, φέτος θα επιβαρυνθεί με 701,5 ευρώ, δηλαδή 57,5 ευρώ περισσότερα.

Τα υβριδικά
Ούτε τα υβριδικά οχήματα μεσαίου κυβισμού και πάνω γλιτώνουν από τις αυξήσεις στα τέλη. Για τα υβριδικά οχήματα μειώνεται το όριο της απαλλαγής από τα τέλη στα 1.549 κυβικά από τα 1.929 που ίσχυε ενώ για αυτά τα οχήματα μειώνεται και η έκπτωση από τα τέλη από το 50% στο 40%, δηλαδή θα πληρώνουν το 60% των τελών που αναλογούν σε συμβατικό όχημα του ίδιου κυβισμού. Για παράδειγμα, ένα υβριδικό όχημα 2.800 κυβικών, μοντέλο 2009, επιβαρυνόταν με τέλη ύψους 440 ευρώ (το 50% των τελών που αναλογούν σε συμβατικό όχημα). Πλέον θα επιβαρύνεται με 552 ευρώ (το 60% των νέων τελών). Επίσης, υβριδικό όχημα 1.800 κυβικών, μοντέλο του 2009, που πέρυσι δεν επιβαρυνόταν με τέλη, φέτος θα επιβαρυνθεί με 192 ευρώ (το 60% των νέων τελών για αυτόν τον κυβισμό),

Η ανάρτηση των νέων ειδοποιητηρίων των τελών στο taxisnet αναμένεται να γίνει έως το τέλος του μήνα ενώ δεδομένη θεωρείται και η επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής τους και μετά την 31η Δεκεμβρίου.

 
 Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967 (Α΄ 132). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες  ΙΔ . ΧΡΗΣΗΣ

 
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ
.
δ) Λεωφορεία:

 
 
Κατηγορία
 
 
Θέσεις καθημένων
 
 
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
 
 
Α
 
 
έως
 
 
33
 
 
210
 
 
Β
 
 
34-
 
 
50
 
 
410
 
 
Γ
 
 
51
 
 
και άνω
 
 
510

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 535 ευρώ. 

 στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου

 ζ) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.) επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως και στην προηγούμενη υποπερίπτωση.
Προκειμένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυ− κλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Ειδικά, προκειμένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, της πιο πάνω κατηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

 η) Για τα καινουργή ή μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα, νεκροφόρες και θωρακισμένα επιβατικά οχήματα, επειδή εξαιρούνται από τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

 θ) Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, με πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά πριν από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, επειδή για τα οχήματα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

 ι) ια τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα.

κ) Για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας και μετά την διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επαναταξινομούνται στη χώρα, ως ημερομηνία πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, νοείται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας, πριν από την διαγραφή τους.
Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης.    
TAXI
α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010       : 290 ευρώ.
β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα
 απότην 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
 
Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου άνθρακα 
(γρ. CO2 ανά χιλιόμετρο)
 
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρμ. εκπομπών CO2 
(σε ευρώ)
 
0-100
 
0,00
 
101-150
 
2,25
 
Άνω των 251
 
2,80
 
 

 

γ) ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ κ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ  ΔΗΜ. ΧΡΗΣΗΣ  KG

 
Κατηγορία
 
Μεικτό βάρος σε χιλιόγραμμα
 
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
 
Α
 
έως 3.500
 
125
 
Β
 
3.501-10.000
 
195
 
Γ
 
10.001-19.000
 
340
 
Δ
 
19.001-26.000
 
495
 
Ε
 
26.001-33.000
 
650
 
ΣΤ
 
33.001-40.000
 
925
 
Ζ
 
40.001 και άνω
 
1.460


δ) ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  ΙΔΙΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ KG

ΤΕΛH  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ EURO

 

Α

ΕΩΣ 1500                                                                                                                           

€75                                      

 

Β:

1501-3500 €105

 

Γ:

3501-10000 €300

 

Δ:

10001-20000 €600

 

Ε:

20001-30000 €940

 

ΣΤ:

30001-40000 €1320

 

Ζ:

40001 ΚΑΙ ΑΝΩ €1490

 

 

   
 
 
 
 
 Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ
δ) Λεωφορεία: 
 
Κατηγορία ΑΣΤΙΚΑ
 
Θέσεις καθήμενων και όρθιων
 
 
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
 
Α
 
έως
 
50
 
210
 
Β
 
51
 
και άνω
 
385
 
Κατηγορία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
 
Θέσεις καθήμενων και όρθιων
 
 
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
 
Α
 
έως
 
50
 
215
 
Β
 
51
 
και άνω
 
300
 
Κατηγορία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
 
Θέσεις καθήμενων
 
 
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
 
Α
 
έως
 
40
 
430
 
Β
 
41
 
και άνω
 
595

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 300 ευρώ.
Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 100 ευρώ.
Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων 4 ευρώ ανά ημέρα.
Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων: ΔΟΚ
α) Για μοτοσικλέτες: 30 ευρώ.
β) Για λοιπά οχήματα: 150 ευρώ.
ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ.
Ζ. Για τα οχήματα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, το ειδικό σήμα χορηγείται έναντι ποσού 5 ευρώ που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσής του.»
2. Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Για τα πιο πάνω οχήματα, ανεξάρτητα κυλινδρισμού κινητήρα, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα. Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα αυτά, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα.
Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και επόμενων.
4. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της παραγράφου 1.
5. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 1, που καταβάλλεται για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και επόμενων, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του Δημοσίου.
6. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού παύει να ισχύει ως προς τα οχήματα της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου