Αυτοκίνητα - Εισαγωγή-Εκτελωνισμός-Αυτοκινήτου

       Εκτελωνισμός - Μεταφορά - Ταξινόμηση Ε.Ι.Χ Ε.Ε. Αυτοκινήτων στην Ελλάδα

 
 
 
 
 
 
Σχετικά εύκολη χαρακτηρίζεται η διαδικασία εκτελωνισμού και ταξινόμησης επιβατηγών ΙΧ αυτοκινήτων στην Ελλάδα μετά τις τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία των τελευταίων ετών. Σε μια προσπάθεια ενημέρωσης του αγοραστικού κοινού πού ενδιαφέρεται να εισάγει αυτοκίνητο από χώρες της ΕΕ θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τη διαδικασία ως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πού απαιτούνται από την αγορά του οχήματος ως και την έκδοση ελληνικών πινακίδων.
 
Κατά την αγορά του οχήματος από χώρα της ΕΕ ένωσης, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει από τον πωλητή :
 
1) Τίτλο κυριότητος, ή άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη, ή επικυρωμένο αντίγραφο της προηγούμενης χώρας ταξινόμησης του οχήματος.
2) Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς όταν ο πωλητής είναι έμπορος, ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από το αντίστοιχο προξενείο όταν ο πωλητής είναι ιδιώτης που θα αναφέρει τα στοιχεία του πωλητή, του αγοραστή, τα στοιχεία του οχήματος και το καθεστώς ΦΠΑ.
3) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ή EWG, ή θα αναφέρεται στην ξένη άδεια κυκλοφορίας, ή οδηγία αντιρυπαντικής τεχνολογίας του οχήματος, ΕUR 3-4-5 απαραίτητο για τον προσδιορισμό του συντελεστή τέλους ταξινόμησης.
 
 
Κατά την άφιξη του οχήματος στο πρώτο τελωνείο εισόδου στη χώρα, οι αρμόδιοι τελωνειακοί υπάλληλοι καταγράφουν το όχημα και τα στοιχεία του εισαγωγέως-παραλήπτη στο έντυπο ΔΑΟ, που ορίζει την προθεσμία και το τελωνείο που θα γίνει ο εκτελωνισμός αντίγραφο του οποίου υπογράφει και παραλαμβάνει ο κάτοχος. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται μόνο στην αυτοδύναμη οδική μεταφορά. Όταν η μεταφορά του οχήματος γίνεται με αυτοκινητάμαξα και το όχημα είναι έμφορτο ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον παραλήπτη ταυτόχρονα με την παράδοση του οχήματος και την φορτωτική υπογεγραμμένη και από τους δύο συμβαλλόμενους, που ο παραλήπτης καταθέτει στο αρμόδιο τελωνείο εντός 24 ωρών για να λάβει προθεσμία εκτελωνισμού έως την 15η ημέρα του επομένου μήνα.
 
Στη συνέχεια συνεργάζεστε με κάποιο εκτελωνιστικό γραφείo, (καλό είναι να είναι εξειδικευμένο στους εκτελωνισμούς αυτοκινήτων) που θα αναλάβει τη διαδικασία εκτελωνισμού -διαρκεί περίπου δύο ημέρες - και θα σας εξηγήσει πως προσδιορίζονται οι σχετικοί φόροι και τα δικαιολογητικά πού απαιτούνται π.χ. εξουσιοδότηση.
 
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτελωνισμού την πληρωμή των αναλογούντων φόρων και την έκδοση των πιστοποιητικών ταξινόμησης το όχημα ελέγχεται από ΚΤΕΟ, και στη συνέχεια κατατίθενται στο αντίστοιχο υπουργείο μεταφορών τα έγγραφα του τελωνείου (πιστοποιητικά εκτελωνισμού, ΚΤΕΟ) μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του εισαγωγέως -παραλήπτη και εκδίδονται αυθημερόν οι ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας. Σε νεώτερο άρθρο μας θα εξηγήσουμε τον τρόπο που προσδιορίζονται οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.