Εμπορέυματα - Ειδικοί φόροι - Ποδήλατα-Κίνα

  

                 ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ   ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ   ΑΠΟ  ΚΙΝΑ  &  ΑΛΛΕΣ  ΧΩΡΕΣ

 

Σε πέντε  κατηγορίες διακρίνονται πλέον οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις  κατά τoν  εκτελωνισμό  ποδηλάτων .

 

Α) Εισαγωγές από Κίνα απλών ποδηλάτων (πετάλια)   :                                                  

Εισ. Δασμός: 14 – 15 % +  έως 48,5% δασμός  αντι-ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ .

Β) Εισαγωγές από Κίνα ηλεκτρικών ποδηλάτων με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα :

Εισ. δασμός :   6%

Γ) Εισαγωγές από Κίνα ηλεκτρικών ποδηλάτων με αποσπώμενο πλάγιο κιβώτιο .            

α)Εισ. δασμός: 14% +δασμός  αντιντάμπινγκ  έως 48,5 %   με  ρουλεμάν.   

β)Εισ. δασμός: 15% +δασμός  αντιντάμπινγκ   έως48,5%    χωρίς ρουλεμάν.

Δ) Εισαγωγές απλών ποδηλάτων (πετάλια)  από λοιπές τρίτες χώρες:                        

α) Εισ. δασμός :  14-15% + έως 48,5  αντι ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ                                                                                                       

Ε) Εισαγωγές  ηλεκτρικών ποδηλάτων από λοιπές τρίτες χώρες: (με ενσωματωμένη  μπαταρία) :

Εισ. Δασμός :  6%

 

Για την εισαγωγή εκτελωνισμό και κυκλοφορία ποδηλάτων με ηλεκτροκινητήρα απαιτείται η προσκόμιση σχετικής

έγκρισης τύπου Υπουργείου Μεταφορών ανεξαρτήτως αν  υπάρχει Εωρωπαϊκή.

Για  περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο μας

(σχετικό  Link:  Φόρμα εκτελωνισμού εμπορεύματα ) να σας ενημερώσουμε