Χρηστικά - Αντίκες

                                                                                                                      ΟΧΗΜΑΤΑ   -  ΑΝΤΙΚΕΣ

 
 
Τα οχήματα (αυτοκίνητα η μοτοσικλέτες ) που βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση χωρίς ουσιώδης μεταβολές στο αμάξωμα, κινητήρα,
φρένα κ.λ.π ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών και αντιστοιχούν σε μοντέλο η τύπο του οποίου η παραγωγή έχει σταματήσει ,κατατάσσονται στην
Δασμ. Κλάση 9705 ως αντικείμενα τέχνης ,συλλογών η αρχαιοτήτων, η οποία δεν προβλέπει επιβολή Τ.Τ .Δέν υπάγονται στην κλάση αυτή
τα οχήματα που αποτελούν απομιμήσεις αρχικών μοντέλων που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
 
Διαδικασία: Κατάθεση ΔΑΟ ,Ειδικής Δήλωσης με απλοποιημένη διαδικασία ( χωρίς κωδικό ΤΑRIC) στη συνέχεια εφόσον συντρέχουν
οι προϋποθέσεις θα χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες) ΔΥΟ Π.6562/04.
   Μέχρι οριστικής ρυθμίσεως, εφαρμόζεται η ΑΥΟ-Φ .329/26-11-93 με προσκόμιση δικαιολογητικών έτους κατασκευής και υπεύθυνης
 δήλωσης σχετικά με τη χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου μόνο σε οργανώσεις επίδειξης η διεξαωγής
 αγώνων (RALLY-ΑΝΤΙΚΑ) τον τόπο εναπόθεσης και παραμονής του αυτοκινήτου. Αρμόδιοι φορείς και σύλλογοι είναι οι : ΦΙΛΠΑ και ΕΛΠΑ.
 Εκδίδεται ειδική βεβαίωση σε 5 αντίτυπα αντί του πιστοποιητικού ταξινόμησης .Αντίγραφο της βεβαίωσης αποστέλλεται στη ΔΙΠΕΑΚ.
 Επί ενδοκοινοτικής απόκτησης ο ΦΠΑ καταβάλλεται από τον αγοραστή που έχει την ιδιότητα του εμπόρου μεταχειρισμένων αυτ/των.
Δεν καταβάλλεται αν ο αγοραστής είναι ιδιώτης (στο τιμολόγιο αγοράς φαίνεται η είσπραξη ΦΠΑ )ή η πώληση γίνεται στα πλαίσια
του ειδικού καθεστώτος φορολογίας του περιθωρίου κέρδους.( το τιμολόγιο φέρει τη σχετική ένδειξη ).