Αυτοκίνητα - Επιβατικά-Υβριδικά Πίνακες απομείωσης

       ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ    ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΕΛΟΣ     ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
 
                              ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

 

 
Το ύψος των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης, προσδιορίζεται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα των αυτοκινήτων και την αντιρρυπαντική τους τεχνολογία. 
Οι συντελεστές αυτοί, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα ανά Κοινοτική Οδηγία ή Κανονισμό, που ισχύουν από 01/01/2011:
 
ΑΞΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
EURO  5-6  W
Προδιαγραφές των Κανονισμών 715/2007 & 692/2008
EURO 5   J-K-T
Προδιαγραφές της Οδηγίας
98/69/ΕΚ φάση Β΄ή μεταγενέστερης Οδηγίας φάση Β΄
EURO 1,2,3,4
Προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69/ΕΚφάση Α΄, 94/12/ΕΚ, 91/441/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ & 88/76/ΕΟΚ
Συμβατικής Τεχνολογίας
Μέχρι 14000 €
 
4 %
6 %
8 %
20 %
Από 14 - 17000,00 € 
.
8 %
12 %
16 %
40 %
Από 17 - 20000,00 €
 
16 %
24 %
32 %
60 %
Από 20 - 25000,00 €
 
24 %
36 %
48 %
120 %
Από 25000,00 € και ΑΝΩ
 
32 %
48 %
64 %
160 %
 
 
 
 
 

Οι νέοι συντελεστές αυξάνονται ή μειώνονται λόγω εκπομπών ρύπων ως κάτωθι:
 
- Για ΙΧ με εκπομπές CO2 έως 100 γρ. προβλέπεται  μείωση 5%

- Για ΙΧ με εκπομπές CO2 από 101 έως 120 γρ.   δεν υπάρχει καμία μεταβολή. 

- Για ΙΧ με εκπομπές από 121 έως 140 γρ. προβλέπεται αύξηση    10%. 

- Για ΙΧ με εκπομπές από 141 έως 160 γρ. προβλέπεται αύξηση    20%. 

- Για ΙΧ με εκπομπές από 161έως 180 γρ. προβλέπεται αύξηση     30%. 

- Για ΙΧ με εκπομπές από 181 έως 200 γρ. προβλέπεται αύξηση    40%. 

- Για ΙΧ με εκπομπές από 201 έως 250 γρ. προβλέπεται αύξηση    
60%.
 
Οι παραπάνω συντελεστές εισπράττονται μειωμένοι κατά 50%, προκειμένου για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.
 
  ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ
 
Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, διαμορφώνεται από τα παρακάτω στοιχεία:
 
1. Την τιμή λιανικής πώλησης του αυτοκινήτου κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή εμφανίζεται στους σχετικούς τιμοκαταλόγους των επισήμων διανομέων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού.
Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη, η κατά τα παραπάνω τιμή λιανικής πώλησης του αντίστοιχου επιβατικού αυτοκινήτου κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί λόγω παλαιότητας και λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων με βάση τα παρακάτω αναφερόμενα ποσοστά μείωσης
 
 
   ΑΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
                                                                                                    ΠΟΣΟΣΤΑ

Τα ποσοστά απομείωσης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος, ανά εξάμηνο και έτος καθορίζονται ως εξής:

 

ΕΤΗ

4x4 (SUV - ATV)

ΧΑΤΣΜΠΑΚ

ΣΕΝΤΑΝ

ΚΑΜΠΡΙΟ

ΚΟΥΠΕ ΡΟΟΥΝΤΣΤΕΡ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (MPV)

0,5

11%

9%

15%

11%

12%

9%

1

22%

19%

30%

22%

25%

19%

1,5

25%

24%

33%

26%

25%

23%

2

29%

28%

36%

30%

29%

27%

2,5

35%

32%

40%

33%

32%

33%

3

37%

37%

43%

36%

36%

36%

3,5

44%

43%

50%

42%

41%

43%

4

50%

49%

57%

48%

47%

49%

4,5

56%

55%

64%

54%

53%

55%

5

62%

61%

72%

60%

59%

61%

5,5

66%

64%

74%

64%

63%

64%

6

68%

67%

76%

67%

66%

67%

6,5

71%

70%

78%

69%

68%

70%

7

73%

72%

80%

72%

71%

72%

7,5

75%

74%

81%

74%

73%

75%

8

77%

76%

83%

76%

75%

77%

8,5

79%

78%

84%

78%

77%

78%

9

80%

80%

85%

79%

79%

80%

9,5

82%

81%

86%

81%

80%

82%

10

83%

83%

87%

82%

82%

83%

10,5

84%

83%

88%

83%

83%

84%

11

85%

84%

89%

84%

84%

85%

11,5

86%

85%

89%

85%

85%

86%

12

87%

86%

90%

86%

86%

87%

12,5

88%

87%

90%

87%

87%

88%

13

88%

88%

90%

88%

87%

89%

13,5

89%

89%

91%

88%

88%

89%

14

90%

89%

91%

89%

89%

90%

14,5

90%

90%

91%

89%

89%

91%

15

90%

90%

91%

90%

89%

91%

15,5

90%

90%

91%

90%

89%

91%

16

95%

95%

95%

95%

95%

95%

 

`

 
    Β) ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ km ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Έγκριση τύπου πιστοποιητικό συμμόρφωσης Ένδειξη-τύπου αμαξώματος

Κατηγορία αμαξώματος

Αναλυτική Περιγραφή

Κατηγορία ΣΕΑΑ*

Παρατηρήσεις

ΑΑ AC

Σεντάν

Επιβατικό αυτοκίνητο τριών όγκων, με κλειστό αμάξωμα, 4 ή παραπάνω θέσεις, 2 ή 4 πόρτες.

D, Ε, F, G

Στην κατηγορία κατατάσσονται οι λιμουζίνες και τα στέισον βάγκον.

 

 

Επιβατικό αυτοκίνητο δύο

 

 

ΑΒ

Χάτσμπακ

όγκων: ο χώρος επιβατών/αποσκευών είναι προσβάσιμος με 3Π ή 5Π πόρτα.

Α, Β, C

 

AD

Κουπέ/ρόουντστερ

Επιβατικό αυτοκίνητο με 2 πόρτες συνήθως. Το ύψος του αυτοκινήτου είναι χαμηλό. Περιορισμένος χώρος αποσκευών και πίσω θέσεων.

SP COUPE SROADSTER

 

ΑΕ

Κάμπριο

Επιβατικό αυτοκίνητο με αναδιπλούμενη - πτυσσόμενη ή αφαιρούμενη οροφή, με 2 πόρτες συνήθως.

SP CABRIO

Στην κατηγορία κατατάσσονται τα αυτοκίνητα τύπου τάργκα

 

 

 

 

Στην κατηγορία

 

 

 

 

κατατάσσονται τα

AF

Πολλαπλής χρήσης όχημα

Επιβατικό αυτοκίνητο μεγάλων χώρων και μεγάλου ύψους. Οικογενειακό αυτοκίνητο.

MPV

οχήματα τύπου βαν, τα διπλοκάμπινα επιβατικά, τα ειδικά οχήματα μεταφοράς

(ασθενοφόρα, νεκροφόρες, κλούβες κ.α) και τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

 

4X4 (ATV-SUV)

Παντός εδάφους οχήματα. Υπερυψωμένα από το έδαφος.

4X4 SUV-           ATV

 

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν.2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η βαρύτητα του κριτηρίου των διανυθέντων χιλιομέτρων αυξάνεται σημαντικά.

 

 

Πλέον, η φορολογητέα αξία, μετά την απομείωση ανάλογα με την ηλικία και το αμάξωμα, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή   0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλ/ρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο των 15.000 χλμ. 

Επισημαίνεται ότι, η μείωση λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων δεν δύναται να υπερβαίνει το 30% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την απομείωση λόγω ηλικίας και αμαξώματος.

Η συνολική δε απομείωση, λόγω ηλικίας, αμαξώματος και διανυθέντων χιλιομέτρων, πλέον του μέσου όρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%.

Παραδείγματα υπολογισμού απoμείωση λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων άνω του μέσου όρου.


Α)Έστω μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο διετίας με 36.000 διανυθέντα χιλιόμετρα. Μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων για τη διετία: 15.000*2= 30.000.

 

 

Επιπλέον διανυθέντα χιλιόμετρα: 36.000-30.000 = 6.000.

Επομένως, η φορολογητέα αξία θα μειωθεί περαιτέρω κατά 6.000/500*0,10 = 3,6%

Β). Έστω μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο 18 μηνών με 36.000 διανυθέντα χιλιόμετρα. Μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων για τους 18 μήνες: (18*15.000)/12= 22.500. Επιπλέον διανυθέντα χιλιόμετρα: 36.000-22.500 = 13.500.

Επομένως, η φορολογητέα
 αξία θα μειωθεί περαιτέρω κατά 13.500/500*0,10 = 8,1%.

 

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ
 
Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που εισάγονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός 10% επί της δασμολογητέας αξίας. Για όσες χώρες όμως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες ο δασμός αυτός μπορεί να είναι μειωμένος ή μηδενικός.
 
Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ
 
Mεταφορικά μέσα
 
Για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, θεωρούνται ως «μεταφορικά μέσα» τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2 KW τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.

α) Για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες
Τα εισαγόμενα στην Ελλάδα από τρίτες χώρες επιβατικά οχήματα, επιβαρύνονται με συντελεστή Φ.Π.Α. δεκαεννέα τοις εκατό (19%). Βάση υπολογισμού του Φ.Π.Α. (Φορολογητέα Αξία), αποτελεί το άθροισμα της δασμολογητέας αξίας, των δασμών και φόρων που καταβάλλονται στη χώρα μας (εκτός του τέλους ταξινόμησης και του ίδιου του Φ.Π.Α.) και των παρεπόμενων της εισαγωγής εξόδων, όταν αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δασμολογητέα αξία, όπως μεταφορικά, έξοδα φόρτωσης και εκφόρτωσης, έξοδα ασφάλισης κ.λ.π.
β) Για τα προερχόμενα από άλλες Κοινοτικές χώρες

Καινούργια:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α. «καινούργια» είναι τα αυτοκίνητα που έχουν διανύσει κατά την άφιξή τους στη χώρα μας, λιγότερα από 6.000 χιλιόμετρα ή δεν έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από τη θέση σε πρώτη κυκλοφορία. Ο συντελεστής Φ.Π.Α. με τον οποίο επιβαρύνονται τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι δεκαεννέα τοις εκατό (19%). Βάση υπολογισμού του Φ.Π.Α. (Φορολογητέα Αξία) αποτελεί η αξία αγοράς, η οποία προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με την αγορά αυτή.
Σε περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί από τον αγοραστή ο Φ.Π.Α. και στο Κράτος ? Μέλος αγοράς, χορηγείται σε αυτόν από το ελληνικό Τελωνείο στο οποίο καταβάλει το Φ.Π.Α. σχετική βεβαίωση (για την καταβολή αυτή), προκειμένου να διεκδικήσει την επιστροφή του Φ.Π.Α.