Χρηστικά - ΦΠΑ-Συντελεστές Ε.Ε

  

 - 15%, στο Λουξεμβούργο

- 18%, στη Μάλτα?

- 19%, στη Γερμανία και στην Κύπρο?

- 20%, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βουλγαρία, στην Αυστρία, στην Εσθονία και στη Σλοβακία?

- 21%, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία,, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Λετονία και στη Λιθουανία ?

22%, στη Σλοβενία?

23%, στην Πολωνία, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και στη Πορτογαλία?

24%, στη Ρουμανία και στη Φιλανδία?

- 25%, στη Δανία και στη Σουηδία και στην Κροατία? και

- 27%στην Ουγγαρία.