Αυτοκίνητα - Υπολογισμός-Παράδειγμα

                                                                                                  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2018

 

A) Έστω, καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο, με 0 Χιλιόμετρα,τιμή Λιανικής πώλησης €24000,00 Ρύπους CO2 140, κατηγορία αμαξώματος 4Χ4  (EUR6 W), από Ε.Ε

                                                                                                                   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Αξίας Λ.Τ.Π   €24000,00  Χ  (Ποσοστό αξία+ Ρύπους)  26,40%                €6336,00 
   

 

B)Έστωμεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο;Λ.Τ.Π €16900,00 (EUR 5J) Α κυκλοφορία 14/11/2013,CO2 125, km 65000, SEDAN Εκτελωνισμός 15/01/2018                                                

                                                                                                                  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

 

Αξίας        Λ.Τ.Π.                €16900,00
Απομοίωση παλαιότητας        μήνες 51        -  (61%)   €10309,00   
                                            Ήτοι       €6591,00       
Απομοίωση χιλιομέτρων     km 65000       - ( 0,25)        €16,48       

 Συνολικό ποσοστό απομοίωσης              (61,10%)

                                          Ήτοι     €6574,52  

 Τέλη ταξινόμησης  (Ποσοστό Αξία +Ρύπους)  13,20%

       6574,52  Χ 13,20%     €867,84     

                                                     

Για αξία €17050,00  Τέλη Ταξινόμησης €1751,08 (Λόγω αλλαγής κλίμακας) 

     ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

 
Γ)Έστωμεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο;Λ.Τ.Π €19500,00 (EUR 5J) Α κυκλοφορία 20/04/2008 ,CO2 134, km 140000, ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ Εκτελωνισμός 20/01/2018       

   


Αξία ΛΤΠ                                                                                                                                                                 €19500,00 
Απομοίωση παλαιότητας          μήνες 117   - (82%) €15990,00 
                                       Ήτοι €3510,00 
 Απομοίωση χιλιομέτρων         (δεν καλύπτεται το ελάχιστο όριο)                                 km140000 0,00 
Συνολικό ποσοσοστό απομοίωσης         (  82%)                                      Ήτοι  €3510,00 

 Τέλη ταξινόμησης  (Ποσοστό Αξία + Ρύπους)  52,80%.

           3510,00 Χ 52,80%                                       €1853,28
     

 

 

Δ) Έστω, μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο (β), με τιμή χονδρικής πώλησης 21.200 ευρώ, (EURO 4 & 5), με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 23/9/2009 και θέσης σε ανάλωση04/06/2011, διανυθέντα χιλιόμετρα17.049, κυλινδρισμό κινητήρα 1895 κ.ε., προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τιμολόγιο αγοράς 20.500,00 ευρώ.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Β) Αξία τιμολογια  
Ναύλα και ασφάλιστρα (τιμολόγιο)  
Φορολογητέα αξία                       
   
   

                                                                                                                           

         

Ε) Έστω φορτηγό   μεταχειρισμένο με αξία προσδιορισμένη από ΔΙΠΑΕ 7000,00 € αντιρυπαντικής τεχνολογίας με μικτό βάρος έως 3,5 ton.  προερχόμενο από χώρα Ε.Ε

Αξία         ΔΙΠΑΕ             €7000,00        Χ 7%             (ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ)                                                         €490,00        
Αξία         ΔΙΠΑΕ              €9000,00       χ 10%            (ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ) €900,00 
   

 

Για παλαιά φορτηγά συμβατικής τεχνολογίας  οι ισχύοντες συντελεστές τ.τ προσαυξαυξάνονται  κατά 30 %.

 

ΣΤ) Έστω μοτοσυκλέτα μεταχειρισμένη με αξία προσδιορισμένη από ΔΙΠΑΕ €6000 ,00  προερχομένη από χώρα Ε.Ε με κυλινδρισμό κινητήρα CC 850

 

Αξία ΔΙΠΑΕ

 €6000,00
Ναύλα και ασφάλιστρα           €150,00
Φορολογητέα αξία     €6150,00 

 

Τέλος ταξινόμησης                             €6150,00 Χ 7% 

  €430,50 

 

Η τιμολογιακή αξία αγοράς δεν λαμβάνεται υπ όψιν για επιβατηκά αυτοκίνητα και φορτηγά έως 3,5 ton

Η τιμολογιακή αξία λαμβάνεται υπ όψιν όταν είναι μεγαλύτερη της αξίας που προσδιορίζει το τελωνείο για φορτηγά άνω των 3,5 ton και μοτοσυκλέτες.

**Ο ΦΠΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ – ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ: 

α) Το όχημα είναι καινούργιο έως 6 μηνών η έχει διανύσει λιγότερα των 6000 χιλιομέτρων . 

β )Όταν είναι μεταχειρισμένο και δεν έχει καταβληθεί στην χώρα αποστολής.(σχετική ένδειξη στο τιμολόγιο ). 

γ) Για όλα τα οχήματαΤΡΙΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ εξαιρουμένων των δικαιούχων απαλλαγής (π.χμετοικούντες ).