Χρηστικά - Κράτη-Μέλη Ε.Ε

 

 
                                       Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Η ΕΕ έχει σήμερα 27 κράτη μέλη τα οποία έχουν παραχωρήσει μέρος της κυριαρχίας τους ή της νομοθετικής τους εξουσίας στην ΕΕ.
Και άλλες χώρες έχουν υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ.
 
18) Μάλτα 
27) Κροατία
 
Υποψήφιες χώρες
 
 
Δυνάμει υποψήφιες χώρες
 
 
XΩΡΕΣ - ΜΕΛΗ - EUROGROUP-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
 
                                             
 
 

 
 Αυστρία
 
 
 
 Ολλανδία
 Βέλγιο
 Πορτογαλία
 Κύπρος
 Σλοβακία
 Εσθονία
 Σλοβενία
 Φινλανδία
 Ισπανία
 Γαλλία
 
 
 Γερμανία
Δεν έχει δικαίωμα ψήφου
 Ελλάδα
Ελευθέριος Βενιζέλος
 Πρόεδρος της Ευρωομάδας
 Ιρλανδία
 Ιταλία
 Λουξεμβούργο
 Πρόεδρος της Ευρωομάδας της ομάδας εργασίας
 Μάλτα