Αυτοκίνητα - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑ - ΕΞΑΓΩΓΗ-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

   ΕΞΑΓΩΓΗ-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την Τελωνειακή
διαδικασία εξαγωγής , την έκδοση προσωρινών
πινακίδων – Τσόλ και την ασφάλιση αυτοκινήτων
 προς  εξαγωγή σε όλες τις χώρες.
 
Η ολοκλήρωση των διαδικασιών διεκπεραιώνεται σε
24 ώρες με το φθηνότερο δυνατό κόστος και απόλυτη
υπευθυνότητα.
 
Αναλαμβάνουμε ακόμη την κατάθεση στο  Υπουργείο
Μεταφορών των παλαιών πινακίδων κυκλοφορίας όπως
και την  οριστική διαγραφή  του οχήματος προς  εξαγωγή.
 
Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε για τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά , το κόστος προσωρινών
πινακίδων  και ασφάλισης , (ενός 1 μήνα)  που είναι εξαρτώμενο
από τα κυβικά – CC και για τα εκτελωνιστικά έξοδα.
 
Απαντάμε αυθημερόν στα mail: από την ηλεκτρονική
μας  διεύθυνση      info@ektelonistika.gr 
                   & τηλ  : 210 5774827 κιν: 6944571034 & 6944478852